Договорихме 1 млрд. евро за технологична модернизация

Финансирането е одобрено от Европейската комисия, заяви Драгомир Стойчев