Нано-системи могат да победят туморите до 10 години

Има изгледи научните разработки в тази област да се приложат в практиката с успех, тъй като проектите са силно фокусирани