Алианс за младежта ще осигури 100 000 работни места

Общоевропейската инициатива се подкрепя от над 200 компании