Движения на ръката управляват 3D обекти

Новата технология на проф. Масатоши Ишикава от Университета в Токио има огромен потенциал за приложение в медицината, в частност за обучение на хирурзи