Социалните медии ще прогнозират общественото мнение

Дори „мълчаливите” действия като следване на дадени профили или лайкване на чужди публикации говорят достатъчно много за мнението на човека