ГВА подобрява електронните си услуги

Проектът се финансира по ОП „Административен капацитет” със 793 хил. лв.