Рециклирането на литиево-йонни батерии – Параграф 22

Предлагат въвеждане на разпоредби, които налагат разширена отговорност за производителите

Параграф 22 за фирмите без дейност

Законът за счетоводството ги задължава да публикуват декларация в Агенцията по вписванията, а Законът за търговския регистър не позволява приемането ѝ...