„Пет очи” срещу Huawei, натискът се засилва

Нова разпоредба срещу Huawei, предложена от щатския сенатор Том Котън, е насочена по-специално към членовете на алианса за споделяне на разузнаването „Five Eyes”