Тънкослойни слънчеви клетки застигат кристалните по КПД

Постигнатата ефективност от 25% не е пределът, вярват изследователите