Пристанищна инфраструктура внедрява SAP-базирана ИС

Изпълнител на проекта е българската ИТ компания Стемо