Пет ползи от разпределения екип

За добрата работа на един служител, в общия случай, не е важно времето, прекарано в офиса, а крайният резултат от труда му