Облачното резервиране спасява корпоративните данни

Уязвими са бизнеси, които следват традиционните модели на ИТ инфраструктури, казват от Телелинк