Флаш памети превземат центровете за данни

Те пестят пространство и намаляват консумацията на енергия

IT Compass: Дигитализацията е на две скорости

Организациите не могат да променят старите системи бързо и лесно