ЕК ще подкрепи проекти за бърз интернет

Заявления ще се приемат от Комисията до 15 октомври тази година