Cisco: „Сградите трябва да станат програмируеми“

Постройките следва да се адаптират към потребителите, а не обратното, както е сега