Cisco: „Сградите трябва да станат програмируеми“

Постройките следва да се адаптират към потребителите, а не обратното, както е сега

В пандемията: Сградната автоматизация става по-значима

Сградите, инфраструктурата и енергията са основни инвестиционни области за развитие на умните градове