Сирма завърши проекта за интегрирана ИС на НАП

Системата съответства на принципите на електронното управление