Наноматериал преобразува 90 на сто от светлината

Разработката се финансира от Министерството на енергетиката в САЩ