Microsoft подготвя Visual Studio за Mac OS

Интегрираната среда за разработка ще използва предимствата на кросплатформения Xamarin Studio IDE и се явява аналог на Windows версията