Безплатен наръчник помага при намиране на работа

Изданието, разпространявано на хартия и онлайн, разкрива възможностите за кариера в България и европейските институции