Защо не успя стачката срещу социалните медии

Повечето заинтересовани хора вече са напуснали централизираните социални медии или са намалили използването им до положение, при което всеки ден е стачка