Бизнесът преосмисля приоритетите си в света на COVID-19

За да оцелеят, предприятията ще трябва да префокусират стратегията си: от ефективност към пъргавина и гъвкавост