Софика Груп подготвя студенти за аутсорсинга

Партнира на Пловдивския университет за адаптиране на учебните програми