ЕС ще цифровизира гражданското правосъдие

Предвижда се електронен обмен на документи и използване на видеоконференция за разпит на свидетели от друга държава