2020: Пренареждане на технологичните изложения

Технологичните форуми, които традиционно се провеждат през пролетта, сега са нащрек, но се готвят да посрещнат повишен интерес от страна на изложителите