Големите термопомпи: вече отопляват цели градове

Индустриални предприятия, градски власти и топлофикации изграждат мегаватови инсталации