ЕК ще модернизира правилата за авторско право

Комисията предлага да се въведе трансгранична преносимост на платеното онлайн съдържание в рамките на Европейския съюз