Meta ще набляга на AI-управлението на съдържание

Социалните емисии, движени досега предимно от хората и акаунтите, се променят