Проблемът с достъпа на бивши служители до фирмените данни

Въвеждането на управление на достъпа чрез единен вход (SSO) е начин организациите да подобрят сигурността