Носимата електроника е обещаващ пазар в Източна Европа

Продажбите на подобни устройства ще нарастват стремително в ЦИЕ, за да достигнат 2,5 млн. броя в края на десетилетието, прогнозира IDC