Ще черпим опит от Технологичен парк – Цюрих

Интерес представлява специалният фонд за краткосрочно подпомагане