Швейцария ни дава сериозно рамо в научните изследвания

Изпълняваме съвместни проекти на стойност над 4,2 млн. франка