Немски професор говори за „multicore” програмиране в ТУ

Йоаким Витцке: изненада е, че многопроцесорните компютри са стабилни