Обратната връзка с потребителите е безценна

Критиката помага на техническите комуникатори да пишат по-добре