Wi-Fi като услуга: перспективен пазар, движен от МСП

Намалените оперативни разходи са решаващ фактор за ускорено възприемане на WaaS сред малки и средни бизнеси