Реклама

Банери:
размер: 300×250: цена: 10 лв./1000 импресии
размер: 336х280: цена: 10 лв./1000 импресии
размер: 970×90; цена: 12 лв./1000 импресии
размер: 300×600; цена: 15 лв./1000 импресии
размер: 970×250; цена: 20 лв./1000 импресии

Статистика за посещенията: Септември 2023

ПР публикации:
400 лв./публикация

Уточнения:
* Отстъпка за рекламни агенции – 15%
* Посочените цени не включват ДДС

Допълнителна информация:
ТехНюз БГ EООД
тел. 0877 08 77 74
имейл: office(at)technews.bg