Мениджмънт

Брандовете все повече се тревожат какво знаят генеративните AI за тях

Маркетолозите да внимават с какви термини се асоциират продуктите

GenAI прави маркетинга по-ефективен

Продуктивността на екипите ще се увеличи с над 40% до 2029 година, прогнозира IDC 

AI и устойчивостта нахлуват в дневния ред на CEO-тата

Рецесията и повечето други икономически проблеми избледняват в речите на топ-мениджмънта

Законът за AI на ЕС: Предизвикателство за бизнеса и ИТ директорите

Компаниите, които го нарушават, рискуват глоби до 7% от оборота

В ерата на AI личностните умения стават все по-важни

За две трети от хората изкуственият интелект ще окаже позитивно въздействие върху тяхната работа

Горещ тренд: споделено видео от онлайн съкращенията

Наложително е работодателите да преосмислят процедурата и да се отнасят с уважение към служителите

Генеративният AI трябва да „подсили“ работните места

Предизвикателство е хармонизирането на потенциала на алгоритмите с този на работната сила