България подкрепи декларация за цифровото общество

Документът надгражда Талинската декларация за електронно управление

Ковид кризата променя и бонусната система на фирмите

Продължава тенденцията към поощряване на доброто представяне

Три технологии се очертават като най-важни през 2021 г.

Най-силно повлияни от тях ще бъдат секторите на производството, здравеопазването, финансите и образованието

БОРИКА намалява цената на е-подписа за лица с увреждания

Необходимо е единствено представяне на решение от ТЕЛК

Шефовете наблягат на дистанционното наблюдение

Продължава победният марш на технологиите, които позволяват на мениджърите да следят работата на служителите вкъщи