Професор съветва да черпим опит от Китай в е-образованието

Кредитна линия от 1,3 млрд. евро остава неизползвана, казва Захари Захариев