Л@йф

Как да се опазим от изкуствения интелект

Да си информиран потребител днес, в настъпващата ера на GenAI, става изключително важно