Л@йф

Поглед към бъдещето: дигитализация на съзнанието

Концепцията за трансхуманизъм поставя три основни проблема за разрешаване