Бизнес

Информационно обслужване отчете приходи от 21 млн. лв.

Печалбата на дружеството за миналата година възлиза на 1,5 млн.лв.