Сигурност

Oтвореното банкиране радва клиенти, банки и… киберпрестъпници

Много организации не успяват да поддържат практиките за сигурност на мобилните приложения

Походът към възобновяема енергия създава кибер-рискове

Необходими са законодателни инициативи за повишаване на сигурността на устройствата

Скам и крипто-атаки ще формират пейзажа на киберзаплахите

Четири водещи тенденции са във фокуса на вниманието през настоящата година