Четвърта платформа на IBM отговаря на новите реалности

Отвореният хибриден облак дава гъвкавост на бизнеса, казва Игор Правица

Пуснаха квантов генератор на случайни числа в облака

Подобна услуга с реално приложение се предлага за първи път