Новаторски

Предлагат лесен начин за подобряване на вятърните паркове

Подходът отчита влиянието на турбуленциите от всяка турбина

Биометрията навлиза бързо в европейските компании

Тя е част от по-мащабна тенденция към внедряване на технологии за „човешко подсилване”