Новини

Изследователи намират начин как да генерират мастър ключ за хотели

Как бихте се почувствали, ако заключващата система на хотела, който ви струва $400 на нощувка, е уязвима...

До десет години част от професиите ще изчезнат

Новите компетенции като дигитална и медийна грамотност, както и предприемачество трябва да се придобиват и надграждат цял живот