Новини

Хората срещу 5G – неяснота и извори на страховете

Европейският парламент подготвя старта на целенасочено допълнително изследване на въздействието на петото поколение мрежи върху човешкото здраве