Инженерни творения ще определят човешката красота

Ако технологията може да промени човешката същност, може ли да промени и представата ни за красиво

SIT стартира програма за технологични предприемачи

Ще подготвя магистри по компютърни науки и софтуерно инженерство

Новата мобилност ще изисква индустриални центрове за данни

Става дума за огромен обем данни, изчисления и сериозен трафик, който инфраструктурата трябва да поеме