Фондация изпрати празен диск на Microsoft, иска кода на Windows 7

Продължава общественият натиск компанията да „отвори” системата

В ИТ средите днес е важно да можеш да се отучиш

„Трябва да можем да загърбим неща, които сме научили и правили в миналото – често пъти неща, свързани с това, което сме в момента”, казва Милади Стумбу, Microsoft