Актуално

Едва 1/3 от приложенията в компаниите са интегрирани

Това е съществен фактор за възприемане на платформите за създаване на софтуер чрез малко код

Новата обещаваща професия: дрон-оператор

Интердисциплинарните умения повишават пазарната стойност на професионалистите с БЛА