Мария Малцева

Структурираното писане носи предимства за техническата документация

Този подход позволява лесно обновяване и публикуване на съдържанието, многократно използване и намаляване на грешките

Индустрия 4.0 преобръща масивите от данни: Информация 4.0

Голямото предизвикателство е контекстуализирането, което има три измерения - уменията, знанията и какво прави човекът, казва Анди Макдоналд

Възвръщаемостта от IoT е сложно уравнение

Инвестицията в „интернет на нещата“ трябва да осигури конкурентно предимство, да позволи разширяване на пазарния дял или лидерството в определена сфера

Колко струва пробивът в защитата на личните данни?

Оценката, известна като „Impact Assessment”, трябва да се извършва регулярно във всяка организация на интервал между 6 месеца и 1 година, съветва Вихрен Славчев, Мнемоника

Информацията ще се вгражда все повече в технологиите

Двата свята – на технологиите и информацията – трябва да се разбират помежду си, казва Анди Макдоналд

В свързания свят кибер-рисковете имат лавинен ефект

Софтуерът движи всичко и докато това изглежда като улеснение, то е и същността на най-голямата заплаха

Половината общини могат да станат смарт до края на 2018 г.

Все още обаче централната власт има решаваща дума при разпределяне на общинските бюджети

Ефективният бизнес слива своите процеси с клиентското пътешествие

Не продуктът е важен в процеса на предлагане, а клиентът и неговото преживяване, казва Орлин Дочев