IoT

ШЛ интернетът вече става „критична инфраструктура“

Въглеродният отпечатък ще бъде ключов фактор за бъдещото развитие на глобалната мрежа

И бирата вече може да се следи чрез IoT

Технологията снема от пивоварите бремето на грижата за кеговете, които вечно се губят или повреждат