Бумът на клетъчните IoT връзки и рискът за данните

Kлетъчните IoT данни в глобален мащаб ще нараснат до 46 петабайта през 2028 г. в сравнение с 21 PB в края на 2024 г. (графика: CC0 Public Domain)

Глобалният брой устройства за клетъчен интернет на нещата (IoT) ще се увеличи от 3,4 милиарда през 2024 г. до 6,5 милиарда до 2028 г. Като резултат от това ще се наблюдава експоненциално нарастване на обема на данните, генерирани в IoT инфраструктурите.

Ръстът в броя на връзките ще достигне 90% във времето до 2028 година, прогнозира най-новото проучване на Juniper Research. Компанията предупреди, че управлението на този растеж и печалбата от него ще изисква внедряването на нови услуги, за да се даде възможност за ефективна автоматизация на управлението и сигурността на IoT устройствата.

Прогнозната е в синхрон с по-рано публикуван анализ на пазарните анализатори Markets and Markets, които очакват, че до 2027 година обемът на пазара на клетъчни IoT ще нарасне до 15,4 милиарда долара – в сравнение с 3,9 млрд. долара през 2021 г.

Ключовите фактори, които ще водят до нарастването, включват увеличението на внедряванията на клетъчни IoT модули в инфраструктурите за т. нар. умни градове, нарастващото търсене на клетъчни IoT системи при автоматизацията на земеделието и мониторинга на състоянието на околната среда.

Голямо значение ще имат и развитието на носимите устройствата в областта на медицината и особено ръстът на използването на IoT в автомобилите и управлението на автопарковете.

Анализът на Juniper идентифицира решенията за интелигентно управление на инфраструктурата – позволяващи на потребителите на IoT да автоматизират конфигурацията на устройства, процесите за сигурност и свързаност в реално време – като ключови за справяне с голямото увеличение на клетъчните данни.

Изследователската фирма очаква, че генерираните клетъчни IoT данни в глобален мащаб ще нараснат до 46 петабайта през 2028 г. спрямо 21 PB, предвидени за края на 2024 г. Това вероятно ще доведе до допълнителни инвестиции в услуги за автоматизация на IoT.

В момента, според анализаторите, по-голямата част от моделите за машинно обучение се обучават чрез източници на данни, съхранявани на едно място. Това прави по-лесни възможностите за играчи-измамници. Затова проучването препоръчва на операторите да преминат към модели на т. нар. обединено обучение – дял от машинното обучение, който използва децентрализиран подход към данните, за да сведе до минимум шансовете за измами с данни в IoT мрежите.

Juniper вярва, че обединеното машинно обучение ограничава излагането на чувствителни IoT данни. По този начин то намалява заплахата от пробиви в данните.

„Тъй като броят на клетъчните IoT връзки нараства, наложително е както платформите, така и операторите да гарантират, че данните са защитени по време на движение и при покой в устройството“, отбелязва авторът на изследването Алекс Уеб. „Ако това не се направи, то ще обезсърчи потребителите на IoT в индустрии с чувствителни данни да използват клетъчен IoT-базиран подход за свързаност“.

Подобно изследване от международния комуникационен инструмент BICS разкрива скок от 156% на годишна база в броя на несамостоятелните 5G роумъри за потребителски и IoT устройства в неговата мрежа. BICS установява още, че макар IoT да е все още в “юношеска възраст”, увеличаването на роуминга на машини, използващи 5G връзка, е обнадеждаващ знак, че индустрията най-накрая набира скорост.

Друго проучване, цитирано от Kaleido Intelligence, изчислява, че несамостоятелните 5G роумъри ще надхвърлят 100 милиона през 2024 г. и че общото потребление на потребителски и IoT роуминг данни ще нарасне с 36% до общо 5000 PB.

Данните на BICS също показват много по-голямо увеличение от 277% на броя на IoT устройствата в 5G роуминг. Дори разнообразието от типове 5G устройства нараства – с 47% на годишна база през 2023 г.

Коментар